เกี่ยวกับ globalcallcenter.org

เว็บบล็อค globalcallcenter.org เป็นบล็อคที่เกี่ยวกับการทำงานของ Call Center ทั้งการจัดหา พนักงานที่มีคุณภาพ